Hoppa till huvudinnehållet
Hero)

Professor Heimburger Award

Stöd för vetenskapligt arbete

Professor Dr. Norbert Heimburger, som var anställd hos CSL Behring under mer än tre decennier, var en pionjär för modern koagulationsbehandling. Bland hans många framgångar utvecklade Prof. Dr. Heimburger virussäkra plasmaprodukter baserade på pastörisering och 1981 lanserade han det första effektivt virusinaktiverade FVIII-koncentratet.

CSL Behring skapade ’The Heimburger Award’ för att hedra Prof. Heimburger och uppmärksamma den kliniska och/eller prekliniska forskningen som bedrivs av lovande koagulationsspecialister med ett starkt intresse för att förbättra vården för patienter med blödningsrubbningar.

Globalt forskningsstipendium

CSL Behring har åtagit sig att långsiktigt stödja framsteg inom koagulationsområdet. För att nästa generation av koagulationsspecialister ska kunna etablera sig inom det medicinska och vetenskapliga området utifrån nyligen publicerade publikationer och återkoppling från hälso- och sjukvården är det viktigt att säkerställa fortsatta framsteg inom detta terapiområde.

Uppgifter om och kvalifikationer för stipendier

CSL Behring kommer att inrätta fem globala nyetableringsstipendier på €25,000 vardera.

Stipendierna förbehålls forskare med medicinsk examen. Sökande med mindre än fem års fakultetserfarenhet inom hemostasområdet kommer att föredras.

En förutsättning för detta stipendium är att det inte finns samtidig finansiering. Stipendierna kommer att finnas tillgängliga för klinisk och/eller preklinisk forskning inom koagulationsområdet.

Read our newsletter

 

 

Nuvarande stipendieomgång
Ansökan 

Kontakta oss för information om ansökan, policy och procedurer. Ansökningar för omgången 2023 öppnas från 1:a augusti 2022. Ansökningar måste innehålla ansökningsformulär, kort cv och förslag till forskningsprojekt (en sida) och vara mottagna senast den 14e november 2022 för att övervägas för nästa omgång.

 

 

Vinnare från tidigare år