Von Willebrands sjukdom

Vad är von Willebrands sjukdom?

Den vanligaste blödningssjukdomen är von Willebrands sjukdom (von Willebrand disease, VWD) som påverkar 1 % av världens befolkning. Von Willebrands sjukdom är vanligtvis en ärftlig sjukdom som orsakas av en otillräcklig eller defekt von Willebrand-faktor. Den förekommer hos både män och kvinnor och diagnosticeras genom att mäta nivå och aktivitet hos VWF och faktor VIII.

Det finns tre huvudtyper av von Willebrands sjukdom. Typ I är vanligast och lindrigast medan typ 3 är den ovanligaste och allvarligaste formen. Typ 3 är vanligtvis ärftlig på ett autosomalt recessivt sätt där barnet ärver defekta gener av båda föräldrarna. Människor med typ 3-sjukdomen har väldigt lite eller ingen VWF och upplever spontana blödningsepisoder, ofta i leder och muskler. Människor med Von Willebrands sjukdom upplever långvarig blödning efter skada, operation, tandvård eller förlossning. Kvinnor med Von Willebrands sjukdom har riklig eller långvarig mens.

Behandlingen beror på typen av von Willebrands sjukdom och hur allvarlig den är. Typ 3-patienter och patienter som riskerar allvarlig blödning med typ I och typ 2 behandlas ofta med faktorkoncentrat som innehåller FVIII och rikligt med VWF.

Blödigt Värre Avsnitt 20 – Kan träning lindra smärta i lederna? Och vilken träningsform är bäst?

Avsnitt 20 handlar om ledsmärta och träning. Studier har visat att 60–80 % av de som lever med blödarsjuka lider av daglig smärta och att bara 40 % är nöjda med sin smärtbehandling. Vi pratar med Eva Zetterberg från Koagulationsmottagningen i Skåne om ledsmärta och olika typer av smärtlindring. Eva förklarar den vanligaste orsaken till smärta vid blödarsjuka och hur den med lågintensiv och ledstärkande träning kan lindras och kanske till och med förhindras.

Hur kan man lyssna? Podcasten finns tillgänglig på blödigtvärre.se, samt Soundcloud, YouTube, iTunes och Acast.

Lyssna här