Nordic Newsroom

Pressmeddelanden 2017

Nordic Newsroom

Pressmeddelanden 2017

Ny Novus undersokning om blodarsjuka
03 apr 2017 News Release

Blödarsjuka är en grupp sjukdomar som orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor. I en ny undersökning bland medlemmar i Förbundet Blödarsjuka i Sverige framkommer att majoriteten blödarsjuka är nöjda med sin livskvalitet. Samtidigt begränsas många av sin sjukdom. Vardagslivet påverkas och man upplever bristande kunskaper i samhället och vården.(1)

Globala pressmeddelanden

Om du är intresserad av globala nyheter från CSL Behring ska du besöka våra Globala pressmeddelanden.