Hoppa till huvudinnehållet

Uppdatering om COVID-19

CSL fortsätter att förse patienter över hela världen med läkemedel.

news
Corona virus

Vår högsta prioritet är att skydda personal, patienter och donatorer. I takt med att COVID-19-pandemin utvecklas fortsätter CSL att förse patienter i hela världen med läkemedel. Vi undersöker också nya sätt för att specifikt hjälpa personer som påverkas av COVID-19. Vi har även vidtagit åtgärder för att stödja personalens hälsa och välbefinnande. Vi fortsätter att noggrant följa utbrottet för att minimera effekterna på verksamheten. (CSL är moderbolag till CSL Behring och Seqirus.)

Våra satsningar:

Tillsammans med andra ledande plasmaföretag har vi skapat CoVIg-19 Plasma Alliance, ett aldrig tidigare skådat industrisamarbete. Vårt mål är att utveckla och leverera ett möjligt anti-coronavirus, hyperimmunt intravenöst immunglobulin (H-Ig). Denna medicin skulle kunna behandla inlagda vuxna som löper risk att drabbas av allvarliga komplikationer av COVID-19. En fas III-studie är under utveckling. 

CSL och AstraZeneca har också kommit överens om att CSL ska tillverka cirka 50 miljoner doser av Oxford Universitys vaccinkandidat AZD1222, för leverans till Australien.

Detta är bara några av våra många insatser i kampen mot den globala pandemin. Se vårt faktablad för att ta reda på mer om vårt arbete.

Vår personal:

Vi har vidtaget flera åtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos vår arbetsstyrka. Detta inkluderar begränsningar av internationella resor till slutet på 2021. Vi skjuter även på stora gruppmöten och uppmuntrar alla anställda att använda olika kommunikationslösningar för att minimera avbrott i verksamheten.

Våra patienter och produkter:

CSL fortsätter kontinuerligt att leverera läkemedel runt om i världen. I takt med att COVID-19-situationen utvecklas följer vi noggrant den eventuella påverkan sjukdomen kan ha på våra verksamheter.

Vi har pågående kliniska studier på prövningskliniker över hela världen och är ständigt i nära kontakt med de forskare involverade i det viktiga arbetet med att utveckla nya lovande läkemedel, för att diskutera hur patientbesök och uppföljningsbesök kan hanteras på bästa sätt. 

Våra donatorer:

Vårt nätverk för plasmainsamling är i drift. Våra plasmamottagningar arbetar efter högsta tänkbara kvalitetsstandarder för våra anställdas och donatorers säkerhet.