Uppdatering om COVID-19

CSL fortsätter att förse patienter över hela världen med läkemedel.

news
Corona virus

Vår högsta prioritet är att skydda medarbetare, patienter och donatorer. I takt med att COVID-19-pandemin utvecklas fortsätter CSL att förse patienter över hela världen med läkemedel. Vi har även vidtagit åtgärder för att skydda medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Vi fortsätter att noggrant följa utbrottet för att minimera effekterna på verksamheten. (CSL är moderbolag till CSL Behring och Seqirus.)

Vår personal:

  • Vi har vidtagit flera åtgärder för att värna om våra medarbetares hälsa och säkerhet. Detta inkluderar begränsningar av internationella resor till och med den 31 maj. Vi skjuter även på stora gruppmöten och uppmuntrar alla anställda att använda olika kommunikationslösningar för att minimera avbrott i verksamheten.

Våra patienter och produkter:

  • CSL fortsätter att leverera läkemedel runt om i världen. I takt med att COVID-19-situationen utvecklas följer vi noggrant den eventuella påverkan sjukdomen kan ha på våra verksamheter.
  • Vi har pågående kliniska studier på prövningskliniker över hela världen och förblir i nära kontakt med de forskare som är inblandade i det viktiga arbetet med att utveckla nya lovande läkemedel, och vi diskuterar hur patientbesök och uppföljningsbesök kan hanteras på bästa sätt.
  • Vi stöder University of Queensland i Australien i dess arbete med att utveckla ett COVID-19-vaccin genom att tillhandahålla teknisk expertis. Som en del av detta samarbete har vi donerat vår egenutvecklade adjuvansteknik, MF59®, till universitets prekliniska utvecklingsprogram.

Våra donatorer:

Vårt nätverk för plasmainsamling är i drift. Våra plasmamottagningar arbetar efter högsta tänkbara kvalitetsstandarder för våra anställdas och donatorers säkerhet.