Uppdatering om COVID-19

CSL fortsätter att förse patienter över hela världen med läkemedel.

news
Corona virus

Vår högsta prioritet är att skydda personal, patienter och donatorer. I takt med att COVID-19-pandemin utvecklas fortsätter CSL att förse patienter i hela världen med läkemedel. Vi undersöker också nya sätt för att specifikt hjälpa personer som påverkas av COVID-19. Vi har även vidtagit åtgärder för att stödja personalens hälsa och välbefinnande. Vi fortsätter att noggrant följa utbrottet för att minimera effekterna på verksamheten. (CSL är moderbolag till CSL Behring och Seqirus.)

Våra satsningar:

Tillsammans med andra ledande plasmaföretag har vi skapat CoVIg-19 Plasma Alliance, ett aldrig tidigare skådat industrisamarbete vars mål är att utveckla och leverera CoVIg-19, en möjlig plasmaderiverad behandling för personer med allvarliga komplikationer av COVID-19. Vi har också bildat partnerskap med SAB Biotherapeutics, ett biofarmaceutiskt företag, för att påskynda och leverera en ny immunbehandling inriktad på COVID-19. I vårt faktablad finns mer information om vad vi gör för att möta den globala pandemin.

Vår personal:

Vi har vidtaget flera åtgärder för att säkerställa hälsan och säkerheten hos vår arbetsstyrka. Detta inkluderar begränsningar av internationella resor till och med den 30 september. Vi skjuter även på stora gruppmöten och uppmuntrar alla anställda att använda olika kommunikationslösningar för att minimera avbrott i verksamheten.

Våra patienter och produkter:

CSL fortsätter kontinuerligt att leverera läkemedel runt om i världen. I takt med att COVID-19-situationen utvecklas följer vi noggrant den eventuella påverkan sjukdomen kan ha på våra verksamheter.

Vi har pågående kliniska studier på prövningskliniker över hela världen och förblir i nära kontakt med de forskare som är inblandade i det viktiga arbetet med att utveckla nya lovande läkemedel, och vi diskuterar hur patientbesök och uppföljningsbesök kan hanteras på bästa sätt.

Vi stöder Universitet i Queensland (Australien) i dess arbete med att utveckla ett COVID-19-vaccin genom att tillhandahålla teknisk expertis. Som en del av detta samarbete har vi donerat företagets egenutvecklade adjuvansteknik, MF59®, till universitets prekliniska utvecklingsprogram.

Våra donatorer:

Vårt nätverk för plasmainsamling är i drift. Våra plasmamottagningar arbetar efter högsta tänkbara kvalitetsstandarder för våra anställdas och donatorers säkerhet.