anställd justering av tillverkningstanken)

Säkerhet och tillverkning

Åtagande om kvalitet och säkerhet

Varje dag på CSL Behring arbetar vi som om det gällde någons liv, för det gör det. Det börjar med att våra forskare studerar, testar och utvecklar olika molekyler till terapier, fortsätter via tillverkning till transport och lagring av läkemedlen för att till slut nå våra patienters kroppar, vilket hjälper dem att leva längre och med högre livskvalitet.

Vi åtar oss att producera säkra och effektiva läkemedel av hög kvalitet, vilket innebär att varje tillverkningssteg måste uppfylla eller överträffa de mest strikta internationella standarder för produktsäkerhet i enlighet med tillsynsmyndigheter över hela världen. Vårt engagemang i att framställa produkter av högsta kvalitet är välkänt inom vår bransch och i de patientorganisationer vi betjänar. Oavsett om dessa läkemedel är plasmabaserade eller rekombinanta säkerställer CSL Behring kvaliteten och säkerheten för dessa läkemedel genom att välja råmaterial av högsta kvalitet, testa i olika stadier, inkludera flera steg för patogenreduktion inom sina tillverkningsprocesser, efterleva god tillverkningspraxis i enlighet med den senaste tillsynsvägledningen (cGMP), och övervakning via farmakovigilans.

Våra patienter

Vårt fokus är på patienterna och vi vill bidra till bättre behandling inom området sällsynta och allvarliga sjukdomar.

Läs mer
Forskning och utveckling

Innovation finns i vårt DNA.

Läs mer
Lediga platser

Kom till oss och gör skillnad tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.

Läs mer