Hoppa till huvudinnehållet

Berinert® (C1-esterashämmare) – ett säkert sätt att ersätta C1-INH hos HAE-patienter (1,2)

Berinert® är ett humant koncentrat av enzymet C1-esterashämmare som ersätter det protein som antingen är defekt eller finns i för liten mängd.1,2

Man har i studier sett ett samband mellan mängden C1-INH och förekomsten av HAE-anfall. I en studie framkom att nästan inga anfall förekom vid C1-INH-koncentrationer över 0,075 g/l, medan en stor andel anfall uppstod vid koncentrationer under 0,035 g/l. Det framkom också att cirka 40% av normal funktionsaktivitet för C1-INH, tycks vara en kritisk gräns för under vilken patienter är mer benägna att få HAE-anfall.3

40 per cent gräns

Hos en person utan HAE utgör mängden C1-INH(F) vanligtvis 70–130% av normala plasmanivåer4.

Behandling med Berinert® leder till att nivåerna av C1-INH återställs och ger en signifikant minskning av antalet HAE-anfall5-7.

 

Två beredningsformer – två indikationer
Effekt
Säkerhetsprofil

Referenser:

1. Berinert® IV 500 IE/1500 IE Produktresumé 2021-08-23
2. Berinert® SC 2000 IE Produktresumé 2021-08-23
3. Späth PJ et al. Quantification of C1-inhibitor functional activities by immunodiffusion assay in plasma of patients with hereditary angioedema--evidence of a functionally critical level of C1-inhibitor concentration. Complement 1984; 1: 147–159
4. Zuraw B et al. Poster Presentation P157. 2017 Annual Scientific Meeting of the American College of Allergy, Asthma, and Immunology, October 26–30, 2017, Boston, MA, USA
5. Lang DM et al. International consensus on hereditary and acquired angioedema. AnnAllergy Asthma Immunol 2012; 109: 395–402
6. Graham CN et al. Poster Presentation P159. 2017 Annual Scientific Meeting of the American College of Asthma, Allergy, and Immunology, October 26–30, 2017, Boston, MA, USA
7. Farkas H et al. Short-term prophylaxis in hereditary angioedema due to the deficiency of the C1-inhibitor – a long-term survey. Allergy 2012; 67: 1586–1593

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 500 IE/1500IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (U), B06AC01. Indikation: Hereditärt angioödem typ I och II (HAE). Behandling av akuta anfall och prevention av anfall före ingrepp 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 500 IE eller 1500 IE, 1 injektionsflaska med 10 ml (500 IE) eller 3 ml (1500 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 2000 IE/3000IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (F), B06AC01. Indikation: Berinert för subkutan injektion är avsett för prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1 esterashämmare.
Kontraindikationer: Individer som har upplevt livshotande överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, mot C1-esterashämmarpreparat eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 2000 IE eller 3000 IE, 1 injektionsflaska med 4 ml (2000 IE) eller 6 ml (3000 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se