Hoppa till huvudinnehållet

Effekt

Effekten av Berinert®är väl dokumenterad1-3.

  • Berinert® IV 500 IE/1500 IE Vid behandling av akuta anfall av hereditärt angioödem hos barn och vuxna ger behandling med Berinert®IV 500 IE/1500 IE:
    • bevisad effekt och symtomlindring inom 15–30 min2,

Graf IV 500 och 1500

Dosering vid behandling av akuta anfall av angioödem hos både barn och vuxna är 20 IE per kilogram kroppsvikt.2

 

  • Berinert® 2000 SC IE Hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1-esterashämmare och tidigare frekventa HAE-anfall, minskar behandling med Berinert 2000 SC IE:
    • antalet HAE-anfall med 95% vs placebo5

Graf SC 2000

  • behovet av akut medicinering med >99% vs placebo5

Graf SC 2000_2

Den rekommenderade dosen av subkutan Berinert® är 60 IE/kg kroppsvikt två gånger i veckan (var 3-4:e dag).3

 

Två beredningsformer – två indikationer
Säkerhetsprofil

Referenser:

1. Bork K. Immunotherapy 2014;6(5):533–51.
2. Berinert® IV 500 IE/1500 IE Produktresumé 2021-08-23
3. Berinert® SC 2000 IE Produktresumé 2021-08-23
4. Craig TJ, et al. Allergy 2011;66:1604–11.
5. Longhurst H, et al for the COMPACT Investigators. N Engl J Med 2017;376:1131–40.

 

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 500 IE/1500IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (U), B06AC01. Indikation: Hereditärt angioödem typ I och II (HAE). Behandling av akuta anfall och prevention av anfall före ingrepp 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 500 IE eller 1500 IE, 1 injektionsflaska med 10 ml (500 IE) eller 3 ml (1500 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 2000 IE/3000IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (F), B06AC01. Indikation: Berinert för subkutan injektion är avsett för prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1 esterashämmare.
Kontraindikationer: Individer som har upplevt livshotande överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, mot C1-esterashämmarpreparat eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 2000 IE eller 3000 IE, 1 injektionsflaska med 4 ml (2000 IE) eller 6 ml (3000 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se