Hoppa till huvudinnehållet

Anamnes

Har patienten haft tidigare problem med svullnader?

När en patient vänder sig till vården med oklara svullnader finns en rad diagnostiska möjligheter.1-3

Oftast rör det sig om angioödem. En vanlig orsak till angioödem är att histamin frisätts från så kallade mastceller. Detta triggas av av olika saker som inflammation, infektion, tryck, värme, kyla samt i sällsynta fall av allergi. Angioödem svarar vanligtvis på behandling med antihistamin, kortison eller adrenalininjektioner, medan en patient med hereditärt angioödem (HAE) sällan får effekt av denna behandling.1-3

Utredningen utgår därför från en anamnes av tidigare anfall och svullnader som inte svarat på sedvanligt sätt för ”antiallergisk” behandling, vilket talar för en reaktion som inte beror på histaminfrisättning eller aktivering av mastceller.1-3 

I samband med diagnosen är det även viktigt att undersöka om andra familjemedlemmar har liknande symtom och erbjuda genetisk vägledning. Om en av föräldrarna har HAE är risken 50% att även barnet ärver sjukdomen. Frånvaro av hereditet utesluter dock inte HAE-diagnos, då nymutationer utgör ca 25 % av antalet sjukdomsfall.1-3

Inslag av magsmärtor stärker också misstanken om HAE.1-3

 

Testning
Åtgärder under pågående anfall
Differentialdiagnoser

Referenser:
1. HAE, Hereditärt angioödem (Hereditary angioedema) PIO, Primär immunbristorganisationen, upplaga nummer 3, 2018
2. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/hereditart-angioodem-och-forvarvat-angioodem/
3. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/immunologi/hereditart-angioodem/