Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärder under pågående anfall

Status

Vid svullnader utan tydlig orsak eller vid misstänkt pågående HAE-anfall bör dessa åtgärder alltid vidtas!1

Larynxinspektion

  • Kontroll av andningsvägar. Vid tecken på tung- eller larynxsvullnad ska narkosläkare kontaktas och behov av intubation omedelbart övervägas.1

Blodtryck

  • Mätning av blodtryck bör göras för att bedöma eventuellt blodtrycksfall till följd av vätskeutträde från blodkärlen, vanligen från tarmväggen ut i bukhålan.1

Hudinspektion

  • Inspektion av tecken på hönsnätsliknande rodnad (erytema marginatum) eller svullnader som inte ger efter för tryck (dvs inga pittingödem).1

 

Anamnes
Testning
Differentialdiagnoser