Hoppa till huvudinnehållet

Differentialdiagnoser

Vad kan det annars vara?

Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt sjukdom med symtom som ibland påminner om andra mer vanliga eller ovanliga sjukdomar. 1

Till de mest förekommande differentialdiagnoserna räknas:

  • Histaminmedierat angioödem utan urtikaria, incidens 1/1 000.
  • ACE-relaterat angioödem, incidens 1-5/1000 behandlade med ACE-hämmare.
  • Förvärvat angioödem eller acquired angioedema (AAE) prevalens 1/500 000.
  • Capillary leak syndrom, kanske 150 fall kända i världen, enstaka i Norden.
  • Pseudoangioödem.

 

Anamnes
Testning
Åtgärder under pågående anfall