Hoppa till huvudinnehållet

Orsak

En kvantitativ eller kvalitativ brist av proteinet C1-esterasinhibitor (C1-INH)

Hereditärt angioödem (HAE) orsakas av mutationer i den gen som styr tillverkningen av C1-esterasinhibitor (C1-INH). C1-INH är ett protein vars uppgift är att verka hämmande i kroppens komplement-, kontakt-, koagulations- och fibrinolyssystem.1

Orsak

En del mutationer leder till brist på proteinet, andra till ett defekt protein. Vid typ I som är den vanligaste formen, är mängden C1-INH nedsatt. Vid typ II kan mängden C1-INH vara såväl nedsatt, normal som förhöjd, men proteinet fungerar inte normalt.1,2  Man har i studier sett att ca 40% av normal funktionsaktivitet för C1-INH tycks vara en kritisk gräns för under vilken patienter är mer benägna att få HAE-anfall.3

En kvantitativ eller kvalitativ nedsättning av C1-INH leder till en överproduktion av enzymet kallikrein, vilket i sin tur bidrar till en överproduktion av proteinet bradykinin. När mängden bradykinin blir för hög börjar de små blodkärlen, kapillärerna, att avge vätska till närliggande vävnader på grund av ökad vasodilatation. Det är på detta sätt de smärtsamma svullnaderna uppstår.4,5

Vid angioödem med normal funktion av C1-INH är nivåerna av C1-INH inte påverkade, men symtomen liknar dem vid hereditärt angioödem typ I och II1

Här beror svullnaderna inte på en mutation i genen som uttrycker C1-INH utan på en mutation i en annan gen. Vissa har mutation i genen som uttrycker faktor XII, men även flera andra gener kan ha en mutation som leder till svullnader. Dessa är sällsynta och inga kända fall finns i Sverige med mutation på annan gen. I de flesta fall är det inte känt vilken gen som är muterad och ger upphov till symtomen.1

 

Referenser:
1. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/hereditart-angioodem-och-forvarvat-angioodem/
2. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/immunologi/hereditart-angioodem/
3. Späth PJ et al. Quantification of C1-inhibitor functional activities by immunodiffusion assay in plasma of patients with hereditary angioedema--evidence of a functionally critical level of C1-inhibitor concentration. Complement 1984; 1: 147-159
4. Bernstein J & Moellman J. Emerging concepts in the diagnosis and treatment of patients with undifferentiated angioedema. Int J Emerg Med 2012; 5: 39
5. Smith SA et al. How it all starts; initiation of the clotting cascade Crit Rev Biochem Mol Biol 2015; 50: 326–336