Hoppa till huvudinnehållet
Produktlista Sverige)

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling i världsklass

Vår forsknings- och utvecklingsorganisation (FoU) är i världsklass. Vi stärker kontinuerligt vår ledarroll inom bioteknik genom att främja högkvalitativ vetenskap och tekniker, både de som utvecklats av våra egna forskare och de som utvecklats genom innovativa samarbeten. Vi använder vår expertis inom våra strategiska plattformar – plasmafraktionering, rekombinant proteinteknik, cell- och genterapi samt vaccinteknik. I och med det kan vi utveckla och leverera innovativa läkemedel och vacciner som fyller viktiga medicinska behov, hjälpa till att förebygga infektionssjukdomar, skydda folkhälsan och hjälpa patienter att leva fullvärdiga liv.

Läs mer genom att besöka vår FoU-avdelning på CSL