Hoppa till huvudinnehållet
Produktlista Sverige)

Produktlista Sverige

Här hittar du en lista över de produkter vi erbjuder i Sverige.

*Våra produkter är receptbelagda

Produktinformation för vårdpersonal hittas här.

Albumin

Alburex® Human albumin

Human albumin

Hematologi

AFSTYLA® Lonoctocog alfa, rVIII-Single Chain

Lonoctocog alfa,
rVIII-Single Chain

Cluvot® Human coagulation factor XIII

Human coagulation
factor XIII

Confidex® Human prothrombin complex concentrate

Human prothrombin complex concentrate

Haemate® Human coagulation FVIII & human von Willebrand factor

Human coagulation FVIII & human von Willebrand factor

Hemgenix

Etranakogen-dezaparvovek

Bipackssedel
Utbildningsmaterial
IDELVION® Albutrepenonacog alfa, rIX-FP

Albutrepenonacog alfa,
rIX-FP

Riastap® Human fibrinogen

Human fibrinogen

Immunologi

Beriglobin® Human normal immunoglobulin, IMIg

Human normal immunoglobulin, IMIg

Hizentra® Human normal immunoglobulin, SCIg

Human normal immunoglobulin, SCIg

Privigen® Human normal immunoglobulin, IVIg

Human normal immunoglobulin, IVIg

Rhophylac® Human anti-D immunoglobulin

Human anti-D immunoglobulin

Alfa-1-antitrypsinbrist

Respreeza® Human alfa,-proteinashämmare

Human Alfa-1-proteinashämmare