)

Produkter

Våra produkter

CSL Behring är ett specialiserat bioterapiföretag vars verksamhet sedan mer än ett sekel bygger på att erbjuda terapier till personer med allvarliga medicinska tillstånd över hela världen. Skillnaden mellan bioterapier och konventionella kemikaliebaserade läkemedel är att de förra baseras på human blodplasma eller tillverkas genom användning av rekombinanta tekniker. CSL Behring är stolt över att kunna erbjuda terapier till patientgrupper med Von Willebrands sjukdom, hemofili, primär immunbrist, ärftligt angioödem, fibrinogenbrist, och andra sällsynta sjukdomar. Vi framställer även bioterapier för att förhindra hemolytisk sjukdom hos nyfödda och förebygga eller stoppa blödning vid akutsituationer eller planerad kirurgi.

Uppnå bättre hälsa

CSL Behrings FoU-insatser har resulterat i en rad olika produkter som haft en varaktig effekt på människors hälsa över hela världen.

man with cows
Göra skillnad med en behandling i taget.

Vi tillhandahåller behandlingar för sällsynta sjukdomar vilka annars kanske inte skulle ha framställts alls.

boy playing piano
Vårt åtagande och att uppfylla vårt löfte

Vi åtar oss att skapa ett mervärde genom att uppfylla behov som inte tillgodosetts och att förbättra patientupplevelsen. Vårt löfte är att främja hälsa och välbefinnande för människor med livshotande medicinska tillstånd.

Produktportfölj

CSL Behring är ett bioteknikföretag som har hjälpt personer med allvarliga medicinska tillstånd över hela världen under mer än hundra år.

Läs mer

Rapportera biverkningar

Om du upplever biverkningar av en CSL Behring-produkt bör du kontakta din läkare, farmaceut eller sköterska.

CSL Behring samlar in information om biverkningar för att övervaka produktsäkerheten samt för att utreda, utvärdera och rapportera biverkningar till lämpliga tillsynsorgan.

Läs mer
Våra patienter

Vårt fokus är på patienterna och vi vill bidra till bättre behandling inom området sällsynta och allvarliga sjukdomar.

Läs mer
Forskning och utveckling

Innovation finns i vårt DNA.

Läs mer
Lediga platser

Kom till oss och gör skillnad tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare.

Läs mer