Hoppa till huvudinnehållet
header)

Immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Förstå immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Immunsystemet skyddar kroppen mot farliga organismer som virus, bakterier och cancerceller. När dessa organismer infekterar en annars frisk kropp svarar immunsystemet genom att framställa antikroppar (Immunglobuliner, Ig) och speciella blodkroppar (som kallas för lymfocyter) som försöker utrota infektionen. Immunförsvaret är så unikt att det kan komma ihåg vilka bakterier och virus det har bekämpat tidigare. Genom att bygga upp försvarsämnen mot kända farliga celler kan immunförsvaret snabbt bekämpa dem igen, om de kommer in i kroppen vid ett senare tillfälle. När ditt immunsystem inte lyckas svara tillräckligt på infektionen på grund av en brist på immunglobuliner kallas det för immunbrist. Människor kan även lida av det motsatta tillståndet, ett överaktivt immunsystem, som angriper friska celler som om de var främmande kroppar, och detta kallas för ett autoimmunsvar. Båda scenarierna kan orsaka potentiellt livshotande tillstånd.

  • Mer än 400

    typer av primära immunbristsjukdomar (PID)

  • 9-15 år

    typiskt tidsintervall mellan symtomdebut och diagnosen primär immunbrist

  • 1 till 2 per 100.000

    människor diagnostiseras med CIDP varje år

* Om inte annat anges är all statistik global.

Vill du veta mer?