Hoppa till huvudinnehållet
Aidan fiske)

Immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Förstå immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Immunsystemet skyddar kroppen mot farliga organismer som virus, bakterier och cancerceller. När dessa organismer infekterar en annars frisk kropp svarar immunsystemet genom att framställa antikroppar och speciella blodkroppar (som kallas för lymfocyter) som försöker utrota infektionen. När ditt immunsystem inte lyckas svara tillräckligt på infektionen kallas det för immunbrist. Människor kan även lida av det motsatta tillståndet, ett överaktivt immunsystem, som angriper friska celler som om de var främmande kroppar, och detta kallas för ett autoimmunsvar. Båda scenarierna kan orsaka potentiellt livshotande tillstånd.

Immunglobulin, som även är känt som Ig, är en komponent i frisk human blodplasma. Hos CSL Behring har vi utvecklat flera ersättningsterapier för immunglobulin (Ig) för att behandla sällsynta tillstånd i immunsystemet där Ig inte förekommer i tillräcklig mängd.

  • Mer än 400

    typer av primära immunbristsjukdomar (PID)

  • 9-15 år

    typiskt tidsintervall mellan symtomdebut och diagnosen primär immunbrist

  • 1 till 2 per 100.000

    människor diagnostiseras med CIDP varje år

* Om inte annat anges är all statistik global.

Vill du veta mer?

Primär immunbrist

Primära immunbristsjukdomar är en stor grupp av ärftliga eller genetiska sjukdomar som sätter ned den normala funktionen för cellerna i immunsystemet, vilket gör att patienten inte kan bekämpa infektioner.

Mer

Sekundär immunbrist

Sekundära immunbristsjukdomar uppstår när immunsystemet försvagas av en extern faktor, inte en genetisk faktor. Externa faktorer kan vara åldrande, vissa typer av cancer, ingrepp som transplantationer och vissa läkemedel.

Mer

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati är en neurologisk sjukdom som orsakas av skada på myelinskidan i de perifera nerverna. Den kännetecknas ofta av ökande svaghet i ben och armar.

Mer

Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP)

Idiopatisk trombocytopen purpura är en autoimmun sjukdom som leder till ett lågt trombocytantal. Mycket låga trombocytantal kan leda till ökad känslighet för blödning.

Mer

Guillain-Barrés syndrom (GBS)

Guillain-Barrés syndrom är en inflammatorisk sjukdom i de perifera nerverna utanför hjärnan och ryggmärgen. Det kännetecknas av snabb debut av domning, svaghet och ofta förlamning av ben, armar, andningsmuskulatur och ansikte.

Mer

Kawasakis sjukdom

Kawasakis sjukdom är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av inflammation i blodkärl i hela kroppen och som huvudsakligen påverkar småbarn och spädbarn.

Mer