Hoppa till huvudinnehållet
header)

Immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Förstå immunbrist och autoimmuna sjukdomar

Immunsystemet skyddar kroppen mot farliga organismer som virus, bakterier och cancerceller. När dessa organismer infekterar en annars frisk kropp svarar immunsystemet genom att framställa antikroppar och speciella blodkroppar (som kallas för lymfocyter) som försöker utrota infektionen. När ditt immunsystem inte lyckas svara tillräckligt på infektionen kallas det för immunbrist. Människor kan även lida av det motsatta tillståndet, ett överaktivt immunsystem, som angriper friska celler som om de var främmande kroppar, och detta kallas för ett autoimmunsvar. Båda scenarierna kan orsaka potentiellt livshotande tillstånd.

Immunglobulin, som även är känt som Ig, är en komponent i frisk human blodplasma. Hos CSL Behring har vi utvecklat flera ersättningsterapier för immunglobulin (Ig) för att behandla sällsynta tillstånd i immunsystemet där Ig inte förekommer i tillräcklig mängd.

  • Mer än 400

    typer av primära immunbristsjukdomar (PID)

  • 9-15 år

    typiskt tidsintervall mellan symtomdebut och diagnosen primär immunbrist

  • 1 till 2 per 100.000

    människor diagnostiseras med CIDP varje år

* Om inte annat anges är all statistik global.

Vill du veta mer?