Pressmeddelanden

Om du är intresserad av globala nyheter från CSL Behring klicka här: Global Newsroom

Svenska Nyheter

Svenska Nyheter

Lättläst om blödarsjuka
08 aug 2018

Barnboken Sam slår sig är ett av flera sätt att öka kunskaperna om blödarsjuka. Boken är ett samarbetsprojekt mellan CSL Behring och FBIS.

Novus undersokning om blodarsjuka
03 apr 2017

Blödarsjuka är en grupp sjukdomar som orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor. I en ny undersökning bland medlemmar i Förbundet Blödarsjuka i Sverige framkommer att majoriteten blödarsjuka är nöjda med sin livskvalitet. Samtidigt begränsas många av sin sjukdom. Vardagslivet påverkas och man upplever bristande kunskaper i samhället och vården.(1)