Hoppa till huvudinnehållet
Researcher smiling)

Vårt företag

sallsyntasjukdomar

Inriktning på sällsynta och allvarliga sjukdomar

Vårt sortiment av innovativa läkemedel innehåller många olika rekombinanta och plasmabaserade produkter för behandling av blödningssjukdomar, immunbrist och kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, ärftligt angioödem samt lungsjukdom.

Våra produkter

Våra värderingar

CSL:s starka åtagande att leva upp till våra värderingar har varit vägledande för oss under många årtionden. Våra värderingar har varit avgörande för vår framgång - de hjälper oss att rädda liv, skydda människors hälsa och att upprätthålla ett gott anseende som ett pålitligt och ansvarsfullt världsledande företag. De utgör själva kärnan i våra anställdas sätt att samarbeta, fatta beslut och lösa problem.

Våra värderingar är:

Patientfokus

Patientfokus

Vi håller våra löften till patienterna.

Innovation

Innovation

Vi omvandlar nytänkande till lösningar.

intigritet

Integritet

Vi lever som vi lär.

Samarbete

Samarbete

Vi är starkare tillsammans.

woman at computer

Professionalism

Vi är stolta över vår framgång.

VD

Vårt ledarskap

Vår ledningsgrupps orubbliga åtagande till patienter
gör det möjligt för oss att uppfylla våra förpliktelser mot
alla intressenter.

Läs mer