Hoppa till huvudinnehållet

Kawasakis sjukdom

Kort fakta om Kawasakis sjukdom

 • Akut sällsynt sjukdom som orsakar inflammation i blodkärlen
 • Drabbar främst barn under 5 års ålder
 • Ger ofta symtom som långdragen hög feber, påverkat allmäntillstånd i kombination med rodnade ögon, hudutslag och såriga läppar 
 • Behandling syftar till att dämpa inflammationen samt minska risken för hjärtkomplikationer

 

Vad är Kawasakis sjukdom?

Kawasakis sjukdom är en sällsynt akut sjukdom som främst drabbar små barn. Den orsakar inflammation i blodkärlen inklusive kransartärerna som pumpar blod till hjärtat. Sjukdomen läker vanligen ut spontant inom 2-3 veckor, men utan behandling riskerar 15-35 % av patienterna att drabbas av komplikationer i hjärtats kranskärl (1,2).

Symtom

Sjukdomen inkluderar symtom som långvarig hög feber och påverkat allmäntillstånd i kombination med rodnade ögonvitor, hudutslag, såriga läppar och svullna lymfkörtlar på halsen. Ofta ses även påverkan på händer och fötter med svullnad och rodnad. Symtombilden utvecklas ofta över tid och olika symtom behöver inte förekomma samtidigt. Senare i förloppet förekommer ofta fjällning på fingrar och tår (1).

Diagnos

För att läkaren ska kunna ställa diagnos ska barnet ha haft hög feber i minst fem dagar samt ha minst fyra av ovan nämnda symtom.

Kawasakis sjukdom kan förekomma utan att alla kriterier är uppfyllda och benämns då som inkomplett Kawasakis sjukdom. Inkomplett sjukdom är vanligare hos spädbarn samtidigt som det finns en ökad risk för hjärtkomplikationer hos barn under 1 år. Därför ska barn under 1 år med oklar feber i mer än 1 vecka och inflammatoriska symtom undersökas med ultraljud av hjärtat. Inkomplett Kawasakis sjukdom behandlas och följs på samma sätt som komplett sjukdomsbild (1).

Vem drabbas?

Kawasakis sjukdom drabbar främst barn under 5 år och är något vanligare hos pojkar (1).

Hur vanligt är Kawasakis sjukdom?

Kawasakis sjukdom är en ovanlig sjukdom med en uppskattad incidens i Sverige på
15-20/100 000 barn under 5 års ålder. Incidensen varierar globalt (1,3).

Behandling

Behandling bör för bästa effekt inledas inom tio dagar men helst inom sju dagar efter feberns debut. Sjukdomen behandlas med intravenöst immunglobulin (IVIg) i kombination med acetylsalicylsyra och ibland kortison (1-3). De flesta patienter visar ett snabbt behandlingssvar med förbättrat allmäntillstånd, sjunkande feber och dämpad inflammation (1).

 
 

Referenser:

 1. Internetmedicin
  Kawasakis sjukdom - Internetmedicin
 2. Nationellt PM för Kawasakis sjukdom
  VO (barnlakarforeningen.se)
 3. Reumatikerförbundet 
  Kawasakis sjukdom - Reumatikerförbundet