Hoppa till huvudinnehållet
Hemofili Hero)

Genterapi vid hemofili – en överblick

 

Varför är genterapi en möjlig behandling vid hemofili?

Icon

Hemofili är en ärftlig blödnings- rubbning som beror på ett fel i en specifik gen. Med hjälp av genterapi kan du få en fungerande kopia av den genen.

Icon

Det kan räcka med en liten ökning av nivåerna av koagulationsfaktor för att minska antalet blödningar.

Icon

Genom att mäta nivåerna av koagulationsfaktor i ditt blod kan man enkelt värdera hur effektiv genterapin är.

 

Vilka är målen vid genterapi?

Målsättningen efter en engångsinfusion med genterapi är att:

Icon

Möjliggöra för din lever att producera sin egen koagulationsfaktor under en lång tid framöver.

Icon

Nivåerna av koagulationsfaktor ska vara stabila över en viss tid, utan de toppar och dalar som kan uppstå med annan behandling som tas förebyggande (profylax) eller vid behov.

Icon

Minska – eller till och med helt stoppa – spontana blödningar och det livslånga behovet av regelbundna infusioner.

Icon

Visste du att?

Det finns flera olika typer av vektorer som används vid genterapi. Inom genterapi vid hemofili används vektorer baserade på s.k. adenoassocierade virus (AAV). Det är en typ av virus som inte orsakar sjukdom.

 

En introduktion till hemofili

Genterapi vid hemofili

Thumbnail fr introduktion hemofili

En introduktion till hemofili

En kort introduktion till genterapi

En introduktion till genterapi

Genterapi vid hemofili sa fungerar det

Genterapi vid hemofili - så fungerar det

Vad kan jag forvanta mig under en behandling med genterapi

Vad kan jag förvänta mig under en behandling med genterapi?

Hur langt har genterapin kommit inom hemofili

Hur långt har genterapin kommit inom hemofili?

Sa far du mer information

Så får du mer information

ordlista

Ordlista