Hoppa till huvudinnehållet
leva-med-von-Willebrands-sjukdom)

Att leva ett normalt liv

Att leva ett normalt liv

Vilken förväntad livslängd har personer med von Willebrands sjukdom?
Den förväntade livslängden är normal vid VWS. Det är möjligt att det kan vara fördelaktigt att ha VWS då man blir äldre, eftersom blodplättarna är mindre ”klibbiga”. Det skulle kunna innebära mindre risk för hjärtinfarkt och blodpropp i hjärnan. Detta är dock inte vetenskapligt bevisat. Emellertid har man i en holländsk studie av 635 personer med VWS konstaterat att förekomsten av arteriella blodproppar hos dessa var lägre än hos normalbefolkningen.

Kan personer med von Willebrands sjukdom leva normala liv?
Absolut! De flesta med VWS har endast milda blödningsbesvär. Andra blöder ofta, men med rätt medicinsk behandling kan blödningarna kontrolleras.

Personer med VWS kan:
- Motionera, utöva sport och hålla sig i fysisk trim
- Skaffa sig utbildning
- Skaffa sig fast anställning
- Bilda familj.

Vilket är det bästa sättet att hantera von Willebrands sjukdom?
- Lär dig allt om VWS
- Se till att du blir remitterad till någon av koagulationsmottagningarna i Malmö, Göteborg eller Stockholm för utredning och uppföljning
- Lev ett normalt liv, medveten om att VWS kan hanteras framgångsrikt.

Läs mer om von Willbrands sjukdom

graviditet_forlossning

Graviditet och förlossning

Kvinnor med VWS har inte svårare än andra kvinnor att bli gravida. För kvinnor med VWS typ 1 förbättras ofta även övriga blödningsbesvär, eftersom nivån av VWF i blodet stiger kraftigt under graviditeten.

lakemedel_som_bor_undvikas

Läkemedel som ska undvikas

Finns det några läkemedel som en person med von Willebrands sjukdom inte bör ta?

traning_motion_halsa

Träning, motion och hälsa

Det är viktigt för personer med VWS att motionera regelbundet, så att de har god kondition och stärker sina muskler och leder. Detta gäller särskilt personer med svår VWS som har risk för ledblödningar. Övervikt medför ökad belastning på leder.

forskola_och_skola

Förskola och skola

Ett barn med VWS ska ha samma möjlighet som andra barn att vara på förskola eller att gå i skolan. Om barnet har mycket blödningsbesvär kan förskoleavdelningen där barnet vistas behöva personalförstärkning.

yrkesval

Yrkesval

En person med VWS kan utöva alla yrken, men yrken med risk för allvarlig kroppsskada bör undvikas p.g.a. blödningsbenägenheten.

forsakringar

Försäkringar

Personer med VWS nekas ofta livförsäkring av försäkringsbolaget. Kontakta flera försäkringsbolag och jämför deras försäkringsvillkor och premier.

riskkort_blodningsrisk

Riskkort ”Blödningsrisk”

Alla som har VWS ska utrustas med ett riskkort kallat Blödningsrisk (Increased bleeding tendency). Detta kort utfärdas av koagulationsmottagningen och är ett litet intyg som får plats i plånboken.

resor

Resor

Personer med VWS kan resa lika mycket som andra människor. Dock kan det vara bra att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan man ger sig ut på resa.

ordlista

Ordlista

Ordlista