Hoppa till huvudinnehållet
leva-med-von-Willebrands-sjukdom)

Läkemedel som ska undvikas

Läkemedel som ska undvikas

Finns det några läkemedel som en person med von Willebrands sjukdom inte bör ta?
Ja. Vissa läkemedel påverkar blodplättarna, så att dessa fungerar sämre. De förlänger därmed blödningstiden. En person med VWS bör därför undvika följande läkemedel, om inte särskilda skäl föreligger. Rådgör med koagulationsläkare.

 • Acetylsalicylsyra (ASA). Det finns flera febernedsättande och värkstillande, receptfria läkemedel som innehåller ASA. Dessa bör inte tas om man har ökad blödnings­benägenhet. Personer med VWS kan istället ta läkemedel innehållande paracetamol vid feber eller värk. Nackdelen med paracetamol är att överdosering skadar levern. Det är därför viktigt att hålla sig till rekommenderad dos. Personer med kronisk hepatit (t.ex. hepatit C) ska vara restriktiva med intag av paracetamol. 
 • Vissa receptfria, värkstillande och anti-inflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID (Non­Steroid Anti­inflammatory Drugs) som innehåller exempelvis ibuprofen eller naproxen, förlänger också blödningstiden. Andra anti­inflammatoriska läkemedel av NSAID­ typ, som kallas COX­2 hämmare påverkar inte trombocyterna och kan användas av personer med VWS vid värk.
 • Vissa läkemedel mot panikångest och depressioner (SSRI­-preparat).
 • Blodförtunnande läkemedel motverkar bildandet av blodkoagler. De brukar delas in i fyra olika grupper:
  • Trombocythämmare
  • Vitamin K­ hämmare
  • Hämmare av koagulationsfaktor II (trombin) och X
  • Heparingruppen.
 • Vissa naturläkemedel såsom t.ex. fiskolja (omega­-3-­fettsyror). Det går däremot bra att äta fisk och mat som innehåller omega­-3.

Personer med VWS förses av koagulationsmottagningen med en s.k. cave­-lista avseende vilka läkemedel som ska undvikas.

Läs mer om von Willebrands sjukdom

graviditet_forlossning

Graviditet och förlossning

Kvinnor med VWS har inte svårare än andra kvinnor att bli gravida. För kvinnor med VWS typ 1 förbättras ofta även övriga blödningsbesvär, eftersom nivån av VWF i blodet stiger kraftigt under graviditeten.

traning_motion_halsa

Träning, motion och hälsa​

Det är viktigt för personer med VWS att motionera regelbundet, så att de har god kondition och stärker sina muskler och leder. Detta gäller särskilt personer med svår VWS som har risk för ledblödningar. Övervikt medför ökad belastning på leder.

forskola_och_skola

Förskola och skola

Ett barn med VWS ska ha samma möjlighet som andra barn att vara på förskola eller att gå i skolan. Om barnet har mycket blödningsbesvär kan förskoleavdelningen där barnet vistas behöva personalförstärkning.

yrkesval

Yrkesval

En person med VWS kan utöva alla yrken, men yrken med risk för allvarlig kroppsskada bör undvikas p.g.a. blödningsbenägenheten.

forsakringar

Försäkringar

Personer med VWS nekas ofta livförsäkring av försäkringsbolaget. Kontakta flera försäkringsbolag och jämför deras försäkringsvillkor och premier.

riskkort_blodningsrisk

Riskkort ”Blödningsrisk”

Alla som har VWS ska utrustas med ett riskkort kallat Blödningsrisk (Increased bleeding tendency). Detta kort utfärdas av koagulationsmottagningen och är ett litet intyg som får plats i plånboken

resor

Resor

Personer med VWS kan resa lika mycket som andra människor. Dock kan det vara bra att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan man ger sig ut på resa.

att_leva_ett_normalt_liv

Att leva ett normalt liv

Den förväntade livslängden är normal vid VWS. De flesta med VWS har endast milda blödningsbesvär. Andra blöder ofta, men med rätt medicinsk behandling kan blödningarna kontrolleras.

ordlista

Ordlista

Ordlista