Hoppa till huvudinnehållet
leva-med-von-Willebrands-sjukdom)

Träning, motion och hälsa

Träning, motion och hälsa

Kan en person med von Willebrands sjukdom syssla med sport?
Ja. Det är viktigt för personer med VWS att motionera regelbundet, så att de har god kondition och stärker sina muskler och leder. Detta gäller särskilt personer med svår VWS som har risk för ledblödningar. Övervikt medför ökad belastning på leder.

En person med VWS måste själv finna gränsen för vilka aktiviteter vederbörande kan delta i. De med mild VWS kan syssla med flertalet sporter, även t.ex. fotboll och alpin skidåkning. Ibland rekommenderas förebyggande medicinering med desmopressin (nässpray) inför mera krävande aktiviteter. De som har svårare VWS får vara mera försiktiga i sitt val av sportaktiviteter. De kan delta även i fysiskt krävande sporter såsom skidåkning om de förbehandlas med VWF-­koncentrat. Ledförslitning till följd av tidigare ledblödningar kan vara ett hinder för dem. Boxning och andra kampsporter rekommenderas inte, eftersom kroppen utsätts för slag, som kan leda till blödningar även om personen fått förbehandling med VWF­-koncentrat eller desmopressin.

Barn med VWS har behov av att få delta i samma fysiska aktiviteter som sina kompisar. Barnet behöver få en chans att upptäcka sina gränser. Det är naturligt att föräldrar vill skydda sina barn från skador, men barnet tar också skada av att överbeskyddas. Det gäller därför för föräldrar till barn med VWS, att finna en lagom avvägning mellan försiktighet och frihet för barnet. Ett bra sätt att skydda barnet är att se till att det åtminstone använder de skydd som finns tillgängliga för olika fritidssysselsättningar, t.ex. cykelhjälm, samt de skydd som finns i sporthandeln för exempelvis rullskridskoåkning, skidåkning, ishockey och fotboll.

Profylaktisk hembehandling för barn med svårare form av VWS möjliggör att även dessa barn kan delta i sporter och vara lika fysiskt aktiva som barn utan VWS. Detta stärker barnets självkänsla och är att eftersträva.

Koagulationsmottagningen kan ge råd i dessa frågor, men i slutänden är det upp till personen som har VWS att själv avgöra vilka fysiska aktiviteter som är lämpliga för honom eller henne.

Läs mer om von Willebrands sjukdom

graviditet_forlossning

Graviditet och förlossning

Kvinnor med VWS har inte svårare än andra kvinnor att bli gravida. För kvinnor med VWS typ 1 förbättras ofta även övriga blödningsbesvär, eftersom nivån av VWF i blodet stiger kraftigt under graviditeten.

lakemedel_som_bor_undvikas

Läkemedel som ska undvikas

Finns det några läkemedel som en person med von Willebrands sjukdom inte bör ta?

forskola_och_skola

Förskola och skola

Ett barn med VWS ska ha samma möjlighet som andra barn att vara på förskola eller att gå i skolan. Om barnet har mycket blödningsbesvär kan förskoleavdelningen där barnet vistas behöva personalförstärkning.

yrkesval

Yrkesval

En person med VWS kan utöva alla yrken, men yrken med risk för allvarlig kroppsskada bör undvikas p.g.a. blödningsbenägenheten.

forsakringar

Försäkringar

Personer med VWS nekas ofta livförsäkring av försäkringsbolaget. Kontakta flera försäkringsbolag och jämför deras försäkringsvillkor och premier.

riskkort_blodningsrisk

Riskkort ”Blödningsrisk”

Alla som har VWS ska utrustas med ett riskkort kallat Blödningsrisk (Increased bleeding tendency). Detta kort utfärdas av koagulationsmottagningen och är ett litet intyg som får plats i plånboken

resor

Resor

Personer med VWS kan resa lika mycket som andra människor. Dock kan det vara bra att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan man ger sig ut på resa.

att_leva_ett_normalt_liv

Att leva ett normalt liv

Den förväntade livslängden är normal vid VWS. De flesta med VWS har endast milda blödningsbesvär. Andra blöder ofta, men med rätt medicinsk behandling kan blödningarna kontrolleras.

ordlista

Ordlista

Ordlista