Hoppa till huvudinnehållet
leva-med-von-Willebrands-sjukdom)

Riskkort ”Blödningsrisk”

Riskkort ”Blödningsrisk”

Ska en person med von Willebrands sjukdom alltid bära sitt riskkort?
Alla som har VWS ska utrustas med ett riskkort (se bild nedan) kallat Blödningsrisk (Increased bleeding tendency). Detta kort utfärdas av koagulationsmottagningen och är ett litet intyg som får plats i plånboken. På riskkortet anges namn och personnummer, vilken subtyp av VWS personen har och vilken behandling som ska ges vid blödning. Där finns också adress och telefonnummer till koagulationsmottagningen. Riskkortet bör förnyas regelbundet, helst vart 10:e år. Det har storleken av ett kontokort. Riskkorten tillhandahålls av koagulationsmottagningen och är kostnadsfria.

En person med VWS ska alltid informera läkare och tandläkare om sin VWS.

Hur informerar man personalen på akutmottagningen?
l händelse av akuta svåra blödningar eller olyckor måste koagulationsjouren på patientens koagulationsmottagning kontaktas omedelbart. Det är bäst om personen med VWS gör detta innan vederbörande åker in till sin egen akutmottagning. Koagulationsjouren kan då kontakta läkaren på hemortens akutmottagning om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av att personen har VWS. Om patienten med VWS söker själv vid hemortssjukhuset måste denne visa sitt riskkort och insistera på att koagulationsjouren kontaktas. Patienten med VWS bör också upplysa om nödvändigheten med förbehandling i form av t.ex. desmopressin eller VWF-koncentrat inför operationer eller andra ingrepp (inklusive intramuskulära injektioner).

Patientriskkort

Läs mer om von Willebrands sjukdom

graviditet_forlossning

Graviditet och förlossning

Kvinnor med VWS har inte svårare än andra kvinnor att bli gravida. För kvinnor med VWS typ 1 förbättras ofta även övriga blödningsbesvär, eftersom nivån av VWF i blodet stiger kraftigt under graviditeten.

lakemedel_som_bor_undvikas

Läkemedel som ska undvikas

Finns det några läkemedel som en person med von Willebrands sjukdom inte bör ta?

traning_motion_halsa

Träning, motion och hälsa

Det är viktigt för personer med VWS att motionera regelbundet, så att de har god kondition och stärker sina muskler och leder. Detta gäller särskilt personer med svår VWS som har risk för ledblödningar. Övervikt medför ökad belastning på leder.

forskola_och_skola

Förskola och skola

Ett barn med VWS ska ha samma möjlighet som andra barn att vara på förskola eller att gå i skolan. Om barnet har mycket blödningsbesvär kan förskoleavdelningen där barnet vistas behöva personalförstärkning.

yrkesval

Yrkesval

En person med VWS kan utöva alla yrken, men yrken med risk för allvarlig kroppsskada bör undvikas p.g.a. blödningsbenägenheten.

forsakringar

Försäkringar

Personer med VWS nekas ofta livförsäkring av försäkringsbolaget. Kontakta flera försäkringsbolag och jämför deras försäkringsvillkor och premier.

resor

Resor

Personer med VWS kan resa lika mycket som andra människor. Dock kan det vara bra att vidta vissa försiktighetsåtgärder innan man ger sig ut på resa.

att_leva_ett_normalt_liv

Att leva ett normalt liv

Den förväntade livslängden är normal vid VWS. De flesta med VWS har endast milda blödningsbesvär. Andra blöder ofta, men med rätt medicinsk behandling kan blödningarna kontrolleras.

ordlista

Ordlista

Ordlista